• HR

    Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

  • HR

    Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

Lönekartläggning skall göras varje år. Lagen anger krav på dokumentation av arbetet med lönekartläggningen om man är tio anställda eller fler. Vi kan hjälpa Er med arbetet så att ni uppfyller dokumentationskravet.

Låt oss hantera bevakning av tidsbegränsade anställningar och skicka varsel till anställd och facklig organisation.

Många frågor anställda har kan enkelt besvaras av att ge dem tillgång till ett samlat dokument om anställningsförmåner, policys mm. Låt oss hjälpa er att upprätta en personalhandbok för ert företag.

Arbetsgivare är i vissa fall skyldiga att ta fram en ”Rehabplan”. Vi hjälper er att ta fram en Rehabplan och stöttar er i uppföljningsarbetet.

Policydokument är viktiga verktyg i bland annat arbetsrättsliga och arbetsmiljörelaterade frågor. Utifrån våra mallar skapar vi anpassade policys för just Ert företag.

Vi erbjuder rådgivning inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kontakta oss


    Snabbanslutning