• HR

    Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

  • HR

    Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

Lönekartläggning

Lönekartläggning skall göras varje år. Lagen anger krav på dokumentation av arbetet med lönekartläggningen om man är tio anställda eller fler. Vi kan hjälpa Er med arbetet så att ni uppfyller dokumentationskravet.

Utskick av varsel

Låt oss hantera bevakning av tidsbegränsade anställningar och skicka varsel till anställd och facklig organisation.

Personalhandbok

Många frågor anställda har kan enkelt besvaras av att ge dem tillgång till ett samlat dokument om anställningsförmåner, policys mm. Låt oss hjälpa er att upprätta en personalhandbok för ert företag.

Rehabutredningar

Arbetsgivare är i vissa fall skyldiga att ta fram en ”Rehabplan”. Vi hjälper er att ta fram en Rehabplan och stöttar er i uppföljningsarbetet.

Policydokument

Policydokument är viktiga verktyg i bland annat arbetsrättsliga och arbetsmiljörelaterade frågor. Utifrån våra mallar skapar vi anpassade policys för just Ert företag.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kontakta oss